برچسب:

آمار مبتلایان

254 مطلب

آمار کرونا در ایران اول آذر ۱۴۰۰ / جانباختگان روزانه کرونا ۲ رقمی شد

آمار کرونا در ایران ۳۰ آبان ۱۴۰۰ / شناسایی ۴۳۴۰ مبتلای جدید

آمار کرونا در ایران ۲۴ آبان ۱۴۰۰ / شناسایی ۷۴۹۴ بیمار جدید

آمار کرونا در ایران ۲۲ آبان ۱۴۰۰ / مجموع جانباختگان از ۱۲۸ هزار نفر گذشت

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 17