برچسب:

عرضه اولیه

768 مطلب

آسیب عرضه اولیه‌ها به بازار چه بود؟ / آیا عرضه‌اولیه‌ها گران هستند؟

عرضه‌‌‌های اولیه دلیل ریزش شاخص بورس است؟ / دلیل افت شاخص در دو هفته گذشته چیست؟

عرضه اولیه توسن بخریم یا نخریم؟

روش جدید عرضه اولیه: توزیع رانت یا افزایش جذابیت بورس؟

آخرین خبرها از عرضه اولیه حآفرین

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 52