زندگی یک کارآفرین

ماجرای «کارخانه‌های جهان» در کرج / محمد صادق فاتح یزدی که بود؟

۲۰ مرداد , ۱۴۰۰
علی اسلامی

مجموعه کارخانجات «جهان» در کرج که در دوران پیش از انقلاب نقش بسزایی در عمران و آبادانی کرج داشته است، متعلق به محمدصادق فاتح یزدی سرمایه‌دار و کارآفرین دوران پیش از انقلاب بوده است.
اما این کارآفرین بزرگ سرانجام در بیستم مرداد ۱۳۵۳ به دست مجاهیدن خلق ترور و فعالیت‌ اکثر کارخانه‌های جهان با مرگ فاتح، متوقف و به تاریخ سپرده شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند